HEMINGSTONE MACHINERY CO., LTD.
  • English
  • 简体中文
  • Español
  • Français
高速塔式柔版印刷机(胶轮式)
高速塔式柔版印刷机(胶轮式)
型号: HM-804FPE-OD/ 806FPE-OD/ 1004FPE-OD/ 1006FPE-OD/ 1008FPE-OD/ 1204FPE-OD/ 1206FPE-OD/ 1208FPE-OD/ 1404FPE-OD/ 1406FPE-OD/ 1408FPE-OD/ 1604FPE-OD/ 1606FPE-OD/ 1608FPE-OD
HM-804FPE-OD
特色
选购: 刮刀系统
机身结构加过强化来确保在高速运转时不会晃动
精密的齿皮带驱动; 给予安静的工作环境
超精密印刷控制系统
可单/双面印刷
每层保有足供空间供操作人员方便清理及安装刮刀
双层收放料机构含自动张力控制系统
新设计的抽送风回路确保高速印刷时的干燥性能
高清的彩色触碰面板
Need Help?
Please send your inquiry to your local subsidiary or use our contact form.
加入询问函
加入询问函
left
left
left
left
触碰面板
操作员可在大型彩色萤幕上控制电脑系统

*OD 系列:彩色面板

*E-OR & E-OD 系列: 黑色面板
双层放料机构
各层都是由伺服驱动. 自动张力系统以及纠边系统也同步启动.
双层收料机构
各层都是由伺服驱动. 经过自动张力及纠边系统导正后, 印刷料卷可完美的卷取.

*叠色印刷是由 OD 系列印制
印刷层间与刮刀系统
所有的进口陶瓷轮都是经过精密雷射雕刻. 每套陶瓷轮都搭配一个刮刀结构和我们特殊设计的油墨循环系统. 整合起来更进一步提升印刷质量.
*选配: 抽取式套筒系统

印刷层结构:
所有的印刷层都含有微调系统可准确调整十字校正. 主传动是透过皮带与精密滑轮传动, 可达到高的印刷质量以及高速机械运转下仍然保持安静.
规格
型号 HM-804FPE-OD HM-806FPE-OD HM-1004FPE-OD HM-1006FPE-OD HM-1008FPE-OD
印刷宽度(毫米) 780 780 980 980 980
料卷宽度(毫米) 900 900 1100 1100 1100
颜色 4 6 4 6 8
印刷长度(毫米) 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900
印刷速度(米/分钟) 150 150 150 150 150
Printing possibility 4+0, 1+3, 2+2 6+0, 1+5, 4+2, 3+3 4+0, 3+1, 2+2 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 8+0, 7+1, 6+2,5+3,4+4
电热 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦)
主马达(千瓦) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
电力需求 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦)
机械尺寸 长(米) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
宽(米) 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1
高(米)

3.5

4

3.7

4

5.5

空压需求(客户自备)(马力) 5 5 5 5 5
型号 HM-1204FPE-OD HM-1206FPE-OD HM-1208FPE-OD HM-1404FEP-OD HM-1406FPE-OD
印刷宽度(毫米) 1180 1180 1180 1380 1380
料卷宽度(毫米) 1300 1300 1300 1500 1500
颜色 4 6 8 4 6
印刷长度(毫米) 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900
印刷速度(米/分钟) 150 150 150 130 130
Printing possibility 4+0, 3+1, 2+2 6+0, 5+1, 4+2,3+3 8+0, 7+1, 6+2, 5+3,4+4 4+0, 3+1, 2+2 6+0, 5+1, 4+2, 3+3
电热 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦)
主马达(千瓦) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
电力需求 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦)
机械尺寸 长(米) 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5
宽(米) 3.3 3.3 3.3 2.6 3.4
高(米)

3.5

4

5.2

4

4.2

空压需求(客户自备)(马力) 5 5 5 5 5
型号 HM-1408FPE-OD HM-1604FPE-OD HM-1606FPE-OD HM-1608FEP-OD
印刷宽度(毫米) 1380 1580 1580 1580
料卷宽度(毫米) 1500 1700 1700 1700
颜色 8 4 6 8
印刷长度(毫米) 300~900 300~900 300~900 300~900
印刷速度(米/分钟) 130 125 125 125
Printing possibility 8+0, 7+1, 6+2, 5+3,4+4 4+0, 3+1, 2+2 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 8+0, 7+1, 6+2,5+3,4+4
电热 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦) 108A (57 千瓦)
主马达(千瓦) 4.4 4.4 4.4 4.4
电力需求 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦) 160A (83 千瓦)
机械尺寸 长(米) 7.5 7.5 7.5 7.5
宽(米) 3.4 2.4 2.4 2.4
高(米)

5.5

3.5

3.8

5.2

空压需求(客户自备)(马力) 5 5 5 5
回上方